Contributie

De contributie bestaat uit kosten voor de Nevobo en uit verenigingskosten (zaalhuur, abonnementen, materiaalkosten etc). In de bijlage staan de kosten voor seizoen 2023-2024.

De betalingen vinden via incasso plaats, het streven is tussen de 23e en 30e van de maand te incasseren. Leden die de volledige contributie in 1 keer aan het begin van het seizoen betalen, ontvangen een korting van 5% op de verenigingscontributie.

De eerste termijn worden zowel de Nevobo-contributie als de verenigingscontributie geïncasseerd.

1e termijn september
2e termijn november
3e termijn februari
4e termijn april

Contributie 2023-2024

Contributie 2024-2025